Nyheter

Fördelar med solpaneler

I den här artikeln kommer vi att kort täcka en av de viktigaste fördelarna med solpaneler, möjligheten att konvertera din MWh till elektrisk energi. Den här artikeln handlar om MWh (Megawattimmar) och den viktigaste aspekten att förstå här är att den genomsnittliga solpanelen hemma genererar tillräckligt med el för att tillgodose behoven för drygt hälften av landets bostadselektriska behov. Den andra hälften är förmodligen elnät, systemet som används av varje person som äger en personlig generator eller deras hus tillhandahålls vanligtvis av det lokala elföretaget.

Naturligtvis använder alla hus den kraft de genererar från det lokala elföretaget och den energi du genererar hemma går aldrig förlorad. Du undrar kanske varför elnätet inte går tillbaka till det nationella elnätet. Nätelektricitet kommer aldrig tillbaka till noll eftersom elföretaget använder upp den elektriska energin när den producerar den. Ett bättre sätt att titta på det är att det nationella elnätet används för att lagra överskottsenergin och sedan använda det på begäran. Du kan se varför dessa överskott MWh eller solenergi som produceras hemma behövs för att lagra och använda på begäran. För att lagra överskott av energi i stora mängder behöver vi någon form av lagringsanläggning som ett batteri eller vindkraftverk; en vattenbehållare men det näst bästa till en lagringsanläggning är en PVE (Power-Vehicle-Electric) generator.

Generator för lagring

Det som verkligen är fantastiskt med en PVE (Power-Vehicle-Electric) generator är att du inte behöver lita på ett elektriskt nät och det fungerar fortfarande på principerna för solpanelerna som vi diskuterar här. Du kanske har sett många av dessa kraftgeneratorer i aktion på TV nyligen, men det fantastiska med dem är att det inte är panelerna de producerar ström från utan motorerna de kör på. Dessa motorer är så små och lätta att de är lätta att ta med dig och de kan ge dig tillräckligt med kraft för att köra många lampor och till och med din tvättmaskin om du kör den i rätt inställning.

Motorerna som solpanelerna och batterierna producerar fungerar med en mycket låg spänning, men de system som använder dessa motorer för att driva bilar eller husbil är vanligtvis värderade till 12V DC (likström). Det betyder att de inte är så kraftfulla som du kanske tror eftersom elen som kommer ut från motorerna omvandlas till DC först innan den skickas genom systemet. Du undrar kanske varför all denna konvertering är nödvändig. Tja, den faktiska elektriska effekten från motorerna konverteras till DC och sedan delas de upp i tre faser och skickas till din batteribank. Dessa tre faser är likström, likström (i direkt form av växelström) och hjälpkraft. Du måste tänka på dem som separat kraft för motorerna. De är isolerade från varandra och sedan byts det till batterier för laddning.

Det verkar som att varje gång det sker någon form av teknisk utveckling inom energiproducerande utrustning blir användningen av MWh mer utbredd. Vi hittar också sätt att använda förnybar energi för praktiska ändamål som att köra din tvättmaskin och även för att göra avfall till användbart material. Om du kan använda din MWh för ett oändligt antal saker, skulle du upptäcka att de är en mycket mer värdefull produkt än de komponenter som du kan köpa i din lokala butik. Tekniken är ännu inte tillgänglig för att producera MWh men den är här och många börjar dra nytta av den. Med fler människor som använder MWh är det mer meningsfullt att försöka ta reda på hur du kan få ut mesta möjliga av systemet och använda MWh för att hjälpa dig skapa en elektrisk räkning som du kan leva med. Om du inte kan göra det, är det meningsfullt att börja bygga ett system som gör att du kan använda din MWh och sedan sälja bort den överskottskraften du producerar till elföretaget till ett lägre pris.

För mer information om förnybar energi besök denna sida solcellsforumet.se.