Nyheter

Skogsindustrin

Som yrke och industri är skogsbruket omfattande. Detta omfattar en rad aktiviteter, bland annat vetenskaplig forskning, miljöförvaltning, bevarande och turism. Den globala lågkonjunkturen har sett många industrier lida under de senaste åren, och detta inkluderar skogsbruk. Även om skogsbruket alltid har förknippats med ekonomin är detta inte längre fallet. Industrin har till exempel drabbats av en minskning av de offentliga investeringarna under de senaste åren, vilket har lett till mindre efterfrågan på de träd som skördas. Det finns flera globala trender som påverkar skogsbruket idag, bland annat klimatförändringar, förändrad markanvändning och förändrad markanvändning och skogsbruk. Med dessa i åtanke har regeringarna ändrat sina strategier för skogsförvaltning för att anpassa sig till dessa trender, vilket har lett till en högre avkastning på bevarandeinvesteringar. Skogsbruket står också inför ett ökat tryck från föroreningar, avskogning, förekomsten av invasiva arter, ökat befolkningstryck och ökad efterfrågan på timmer, särskilt i utvecklingsländerna.

Reglera skogsavverkningen

Det blir allt viktigare att förstå vikten av effektiva skogsbruksmetoder. Till exempel har vissa välkända internationella studier, såsom FAO: s, habitat och folk programmet och World Resources Institute’s (WRI) ’s, stött behovet av bättre lagar för att skydda skogar. En annan studie, med titeln ”Forest Avreglering och återföring av bevarande,” också konstaterar vikten av denna utveckling. Sådana studier har visat att lagar och riktlinjer för att reglera skogsanvändning bör informeras genom omfattande globala studier och praxis. Utbildning spelar stor inverkan på skogsbruket praxis. Det finns många skogsbrukskurser på universitetsnivå eller högskolenivå, samt relaterade studier. Dessutom måste skogsindustrier ha grundläggande kunskaper i dessa ämnen för att klara sina prov och få certifiering.

FN:s konvention om bekämpning av ökenspridning är en källa till oro för skogsbruksstudier, eftersom den har haft en stor negativ inverkan på skogstäcket i vissa områden. Förenta staterna har tillsammans med andra länder anslutit sig till konventionen, eftersom man har som mål att bevara och återställa skogar över hela världen. Medierna spelar också en viktig roll när det gäller att sprida information om skogsbruket. Ett antal publikationer  syftar till att ge allmän skogsinformation. Dessutom har skogsbruket ett stort bidrag till världen som helhet. Som ett resultat av detta växer skogsyrket över hela världen, med ett försök att genomföra ett hållbart skogsbruk.

Besök denna sida industriproduktion.se om industri för vidare information.